Fordelskalkulatoren


Du kan spare
21 740 kr

Bli medlem

Fagforeningskontingent

− 7 524 kr

Som medlem i Yrkestrafikkforbundet betaler du en månedlig sum for medlemsskap

Tilpass fagforeningskontingent

Fagforenings­kontingent - Fulltid

− 7 524 kr

Fagforenings­kontingent - Deltid

Fagforenings­kontingent - Lærling


Fagforeningsfradrag

1 655 kr

Som medlem i Yrkestrafikkforbundet har du krav på skattefradrag for fagforeningskontingenten

Tilpass fagforeningsfradrag

Fagforenings­fradrag - Fulltid

info

1 655 kr

Fagforenings­fradrag - Deltid

info

Fagforenings­fradrag - Lærling

info


Juridisk bistand

2 500 kr

Som medlem i Yrkestrafikkforbundet får du tilgang til Yrkestrafikkforbundets advokater, som har spesialkompetanse på lov- og avtaleverk som gjelder for din bransje

Tilpass juridisk bistand

Generell bistand på telefon og e-post

info

2 500 kr

Advokat­bistand i forhandlings­møte med arbeidsgiver

info

Juridisk bistand pr. time

info

Gratis vurdering og rabatt på advokat i privatsaker

info

Rabatt på annen privatrettslig bistand

info

Rettsak – verdien av å ha noen i ryggen

info


YTFs grunnforsikring

297 kr

Som medlem i Yrkestrafikkforbundet har du en grunnforsikring på 40.000 kr. som utbetales ved medlemmets død. Forsikringen gjelder så lenge du er medlem, ut det året du fyller 67 år. 5000 kr utbetales ved dødsfall hos ektefelle/samboer og/eller barn under 19 år.

Tilpass YTFs grunnforsikring

Grunnforsikring

info

297 kr


YTFs fritidsulykkeforsikring

0 kr

Etter ett år som betalende lærlingmedlem eller ordinært betalende medlem får du YTFs fritidsulykkeforsikring, gratis inkludert i medlemskapet ditt. Forsikringen forutsetter at kontingent er innbetalt, og gjelder så lenge du er medlem, ut det kalenderåret du fyller 70 år.

Tilpass YTFs fritidsulykkeforsikring

Fritidsulykke­forsikring

info


Forsikringer

2 468 kr

Gjennom YS Fordel får du ekstra gode priser på forsikringer hos Gjensidige. Mer enn 6 av 10 medlemmer benytter fordelene. Se eksemplene på besparelsen som YS-medlemmer får versus fordelskunde i Gjensidige nedenfor. Ta kontakt med Gjensidige for konkret tilbud for deg.

Tilpass forsikringer

YS Innbo for deg under 35 år

info

YS Innbo for deg som er 35 år eller eldre

info

2 226 kr

YS Livsforsikring for et par

info

YS Familieulykkesforsikring

info

YS Uførekapital/forsikring med forskudd for én person

info

YS Uførekapital/forsikring med forskudd for et par

info

Reiseforsikring til YS-pris for hele familien

info

242 kr

Bilforsikring til YS-pris for deg under 35 år

info

Bilforsikring til YS-pris for deg som er 35 år eller eldre

info

Hus Pluss-forsikring til YS-pris

info

YS Hytteinnbo

info

YS Tannhelse­forsikring (Nordic Benefits)

info

Sjekk pris på valgte forsikringer hos Gjensidige

Pensjon

5 100 kr

Gjennom YS Fordel får du en av landets laveste forvaltningskostnader på dine pensjonspenger hos Nordea Liv. Endring av forvaltning gjøres på ys.no

Tilpass pensjon

Innskudds­pensjon - Bærekraft valutasikret

info

5 100 kr

Innskudds­pensjon - Indeks­forvaltning valutasikret

info


Bank

14 200 kr

Gjennom YS Fordel får du en av landets laveste renter på boliglån og mange andre fordeler hos Nordea. Se eksemplene nedenfor. Om du endrer lånesum og renten du betaler i dag, ser du hva du eventuelt kan spare som YS-medlem. Dette er ikke et bindende lånetilbud. Hvis du har spørsmål om lån eller ønsker å søke om lån, ta kontakt med Nordea. For ytterligere informasjon om gjeldende renter og priser, se nordea.no.

Tilpass bank

YS Første­hjemslån 85 %

info

14 200 kr

YS Boligkreditt 60 %

info

YS Boliglån Ung 85 %

info

YS Boliglån 60 %

info

YS Boliglån 75 %

info

YS Dagligbank Ung

info

YS Sparekonto

info

YS Billån

info

YS Boliglån 85 %

info


Økonomisk støtte

1 300 kr

Som medlem i Yrkestrafikkforbundet kan du søke økonomisk støtte til briller, linser og fysioterapi

Tilpass økonomisk støtte

Støtte til briller/linser

info

600 kr

Støtte til fysikalsk behandling

info

700 kr


Medlemsrabatter

1 744 kr

Gjennom YS Fordel får du tilgang til en rekke rabattavtaler på ulike varer og tjenester.

Tilpass medlemsrabatter

Billeie

info

Synsundersøkelse

info

390 kr

Rabatt på optiske tilpassede briller

info

Rabatt på kontaktlinser

info

Rabatt hos Dekk1

info

994 kr

Rabatt på Snap Drive

info

Rabatt på kjøretimer

info

Drivstoff og bilvask

info

Båtreise

info

Hotellovernatting

info
Subtract one to benefit count

2 døgn

Add one to benefit count

360 kr

Milrab

info

PlussMobil

info


Kurs

0 kr

Gjennom YS Fordel får du rabatter på kurs som øker egen kompetanse, innsikt og verdifull støtte i jobben for deg som er leder.

Tilpass kurs

Fagopplæring - fagbrev

info

YS Karriereveiviser

info

Mitt Lederunivers

info

InFlow24 Lederskole

info


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙