Fordelskalkulatoren

Her kan du se hvilke fordeler du får som medlem i YS. Gå inn på "Tilpass" under hver kategori for å justere på innstillingene slik at de passer deg. Summene som fremkommer gir eksempler på hva du som medlem kan spare på ett år. Peker du på i blir eksemplene forklart.

Under Bank kan du endre lånebeløp og rente til det du har i dag.

Trygghet

1 000 kr

Som medlem i Negotia får du tilgang til våre kompetente tillitsvalgte og advokater. Våre advokater har spesialkompetanse på arbeidsrettslig lov- og avtaleverk. I tillegg har du mulighet til å få privatrettslig bistand.

Tilpass trygghet

Generell bistand på tlf og e-post

info
Subtract one to benefit count

1 time

Add one to benefit count

1 000 kr

Juridisk bistand

info

Bistand i forhandlinger med arbeidsgiver

info

Rettslig prøving av en sak

info

Privatrettslig førstehjelp - gratis førstehåndsvurdering

info

Privatrettslig førstehjelp - sterkt redusert timessats

info


Forsikringer

4 481 kr

Gjennom YS Fordel får du ekstra gode priser på forsikringer hos Gjensidige. Mer enn 6 av 10 medlemmer benytter fordelene. Se eksemplene på besparelsen som YS-medlemmer får versus fordelskunde i Gjensidige nedenfor. Ta kontakt med Gjensidige for konkret tilbud for deg.

Tilpass forsikringer

YS Innbo for deg under 35 år

info

YS Innbo for deg som er 35 år eller eldre

info

2 226 kr

YS Livsforsikring for et par

info

YS Familieulykkesforsikring

info

YS Uførekapital/forsikring med forskudd for én person

info

YS Uførekapital/forsikring med forskudd for et par

info

462 kr

Reiseforsikring til YS-pris for hele familien

info

242 kr

Bilforsikring til YS-pris for deg under 35 år

info

Bilforsikring til YS-pris for deg som er 35 år eller eldre

info

856 kr

Hus Pluss-forsikring til YS-pris

info

695 kr

YS Hytteinnbo

info

YS Tannhelse­forsikring (Nordic Benefits)

info

Sjekk pris på valgte forsikringer hos Gjensidige

Bank

14 200 kr

Gjennom YS Fordel får du en av landets laveste renter på boliglån og mange andre fordeler hos Nordea. Se eksemplene nedenfor. Om du endrer lånesum og renten du betaler i dag, ser du hva du eventuelt kan spare som YS-medlem. Dette er ikke et bindende lånetilbud. Hvis du har spørsmål om lån eller ønsker å søke om lån, ta kontakt med Nordea. For ytterligere informasjon om gjeldende renter og priser, se nordea.no.

Tilpass bank

YS Første­hjemslån 85 %

info

14 200 kr

YS Boliglån 60 %

info

YS Boliglån Ung 85 %

info

YS Boliglån 75 %

info

YS Boliglån 85 %

info

YS Boligkreditt 60 %

info

YS Dagligbank Ung

info

YS Sparekonto

info

YS Billån

info


Kompetanse

0 kr

Som medlem i Negotia kan du få opptil 20 000 kr i stipend. Du har også mulighet for rabatter på nettstudier og fagbrev.

Tilpass kompetanse

Nettstudier ved Høyskolen Kristiania

info

Utdanningsstipend

info

Arbeidslivsstipend

info

Fagbrev i salg

info


Kurs

0 kr

Gjennom YS-Fordel får du tilgang på rabatter og fordeler som kan bidra til å øke egen kompetanse, og gi deg verdifull støtte i jobben din. Du kan også få tips og råd knyttet til jobbsøknad, jobbsamtalen og -intervjuet.

Tilpass kurs

YS Karriereveiviser

info

InFlow24 Lederskole

info

Mitt Lederunivers

info


Pensjon

5 100 kr

Gjennom YS Fordel får du en av landets laveste forvaltningskostnader på dine pensjonspenger hos Nordea Liv. Endring av forvaltning gjøres på ys.no

Tilpass pensjon

Innskudds­pensjon - Bærekraft valutasikret

info

5 100 kr

Innskudds­pensjon - Indeks­forvaltning valutasikret

info


Medlemsrabatter

0 kr

Gjennom Negotia og YS Fordel får du du tilgang til en rekke rabattavtaler på ulike varer og tjenester

Tilpass medlemsrabatter

Digitalt oppslagsverk - alt om arbeidslivet / Spør eksperten

info

Jobbsøknad og CV-hjelp

info

Båtreise

info

Hotellovernatting

info

Drivstoff og bilvask

info

Billeie

info

Milrab

info

PlussMobil

info


Fagforeningsfradrag

1 394 kr

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget og gir en reduksjon i skattepliktig inntekt med inntil kr 8000,- (for inntektsåret 2024). Eksempelet nedenfor er 22 % av kr 6 336.

Tilpass fagforeningsfradrag

Fagforeningsfradrag

info

1 394 kr


Fagforeningskontingent

− 3 168 kr

Som medlem i Negotia betaler du et årlig beløp for ditt medlemsskap

Tilpass fagforeningskontingent

Fulltidsansatt - 100%

info

Deltidsansatt - 75%

Deltidsansatt - 50%

− 3 168 kr

Student/lærling


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙