Fordelskalkulatoren

Her kan du se hvordan det lønner seg å være medlem i Byggmesterforbundet! Summene som fremkommer, gir eksempler på hva du som medlem kan få igjen årlig ved å benytte medlemsfordelene.

Du har mulighet til å gå inn på "Tilpass" under hver kategori for å justere på innstillingene slik at de passer enda bedre til din bedrift. Kalkulatoren viser kun et utvalg medlemsfordeler. Vi har til enhver tid et tyvetalls avtaler med leverandører av byggevarer og annet, hvor verdien avhenger helt av bedriftens bruk. Du kan lese mer her om alle fordelene.

Juridisk og faglig bistand

19 250 kr

Du får tilgang til advokater og fagpersoner som har spesialkompetanse på lov-, avtaleverk og byggeregler.

Tilpass juridisk og faglig bistand

Juridisk bistand ved tvistesak

info

8 600 kr

Gratis ordinær juridisk bistand

info

Gratis faglig bistand

info
Subtract one to benefit count

3 timer

Add one to benefit count

2 850 kr

Gratis bruk av standardkontrakter

info

7 800 kr


Kurs og kompetanse

3 425 kr

Medlemmer får rabatt på alle kurs, samt gratis abonnement på fagbladet Byggmesteren.

Tilpass kurs og kompetanse

Rabatt på ordinære kurs

info
Subtract one to benefit count

2 kurs

Add one to benefit count

2 400 kr

Rabatt på e-læringskurs

info

Gratis abonnement på fagbladet og nettavisen Byggmesteren

info

1 025 kr


Forsikringer

17 640 kr

Medlemmer får ekstra gode betingelser hos Byggmesterforsikring AS. Beregningene er basert på gjennomsnittlige rabatter medlemmer oppnår hos Byggmesterforsikrings standard tariff.

Det er lagt til grunn bedriftens faktiske tall som er registrert i kalkulatoren, og forutsettes at bedriften har normalt god skadestatistikk. Ønsker du å sammenligne med forsikringer du evt. har i andre selskaper i dag, kontakt Byggmesterforsikring AS og få et komplett tilbud.

Tilpass forsikringer

Bygge- og anleggsforsikring

info

1 840 kr

Ansvarsforsikring

info

4 600 kr

Bilforsikring

Garanti

info

Yrkesskadeforsikring

info

11 200 kr

Sjekk pris på valgte forsikringer hos Gjensidige

Pensjon

3 200 kr

Besparelse på pensjon er å forstå som gjennomsnittlige rabatter medlemmer oppnår hos Byggmesterforsikrings standard tariff, det er lagt til grunn de faktiske tall som du har registrert i kalkulatoren.

Tilpass pensjon

Pensjon

info

3 200 kr


Mobil og mobildata

0 kr

Samarbeidsavtale med Telenor som gir medlemsbedrifter svært gunstige priser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

Tilpass mobil og mobildata

Mobil og mobildata

info


Digitale verktøy

0 kr

Gode medlemsrabatter på modulbasert styringssystem, kalkulasjonsverktøy og anleggsterminal fra Proresult AS, samt andre digitale hjelpemidler.

Tilpass digitale verktøy

Proresult styringssystem

info

HMS/KS-system i Proresult

info

Kalkulasjonsprogram

info

Anleggsterminal

info

Kredittsjekk

info


Kjøretøy og drivstoff

1 920 kr

Alle bruker drivstoff! Her er det penger å spare med våre rabatter hos Esso og Cirkle K. Vi har også avtaler med ulike forhandlere på vare- og personbiler.

Tilpass kjøretøy og drivstoff

Varebil

info

Drivstoff

info
Subtract one to benefit count

40 000 km

Add one to benefit count

1 920 kr


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙